De integratieve aanpak is een methode waarbij de mens, dus jij centraal staat. Wij kijken samen naar alle aspecten die jou mens maken: je gedachten, gedrag, gevoel, lichaam, sociaal en existentieel. Met deze zes aspecten wordt op een concrete manier helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen.

Integratieve counseling ondersteunt en begeleidt je in je proces van (weer) grip krijgen, in verandering en groei.

Voordelen integratieve aanpak

  • je werkt oplossings- en resultaatgericht
  • het is een vorm van kortdurende therapie 2-15 consulten
  • het stimuleert je zelfhelend vermogen en zelfredzaamheid

Wanneer counseling

Counseling wordt toegepast als jij wel weet wat je moet doen en jij wilt dat ook doen, maar het lukt je toch niet op het essentiële moment. Dan is er een grote kans dat een innerlijke blokkade jou belemmert. Dan dient de ‘schep’ dieper gezet te worden. Het accent ligt op het opheffen van jouw innerlijke blokkade.

Wanneer coaching

Coaching wordt toegepast als je effectiever gedrag wilt leren of je persoonlijk wilt ontwikkelen. Het accent ligt op jouw persoonlijke groei, het vermogen van zelfvertrouwen en motivatie en het benutten van jouw eigen mogelijkheden. Integratieve coaching is gericht op het hier-en-nu.