Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Als geregistreerd counselor sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG hanteert een strikte beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt onder meer jaarlijkse bijscholing, het bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.

Registratienummer: 9237

Registratie Kamer van Koophandel

KvK nummer: 78634644

Opleiding

Ik ben gediplomeerd coach en counselor bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.